Tijden veranderen,

Ontwikkelingen gaan hard

Tracker Dogs

 Postbus 4649

 4803 EP Breda

 Nederland

 tel. +31 (0) 654243602

 info@trackerdogs.nl


Onderzoek

Tracker Dogs ondersteunt u bij alle vraagstukken rondom drugs door geven van advies, opleiding en ondersteunende diensten bij het opsporen.

Daar waar drugs of drugs gerelateerde problemen kunnen voorkomen of al voorkomen is het goed om dit probleem goed in kaart te brengen. Door onze jarenlange ervaring in onder meer justitiële inrichtingen hebben wij een aantal modules ontwikkeld die kunnen bijdragen in het voorkomen en/of terugdringen van drugs gerelateerde problemen binnen uw organisatie.

Advies

Na een onderzoek zal er een gedegen advies volgen waarin opgenomen de aanwezige knelpunten maar ook mogelijke preventieve maatregelen. Vaak worden deze te nemen maatregelen gecombineerd met training of voorlichting aan de betrokkenen.

Projectbegeleiding

Iedere situatie of opdracht is verschillend onze benadering is dan ook maatwerk. Tijdens de implementatie van de maatregelen kunnen wij uw team begeleiden en door onze specialistische kennis en enthousiasme een betrouwbare partner zijn.