Urine Drugs Screening Testen

Het gebruik van Urine Drugs Screening cup is zeer gemakkelijk en uitslag van de test in 5 minuten.

Stap 3. Lees het resultaat af na enkele minuten.

Stap 2. Verwijder het label.

Stap 1. Ontvang het urine monster in de cup.


Hoe wordt het resultaat afgelezen?


Allereerst kan met gebruik van de ingebouwde Celsius check worden gekeken naar de temperatuur van het aangeboden urine monster.

Waarna  kan er worden gekeken of er met het urine monster is gefraudeerd. Door middel van het opkleuren controle stroken kan op een eenvoudige wijze gekeken worden naar eventuele fraude.

•  Creatinine (CR)

•  Nitriet (NI)

•  Oxidanten / Bleach (OX)

•  ph (PH)

•  Dichtheid (SG)

•  Glutaaraldehyde (GL) - beschikbaar voor export


Per gekozen parameter kan daarna worden aflezen of de test positief of negatief is.

Positief: Een gekleurde streep is zichtbaar in het controlegebied (C) zone voor die drug.  Geen gekleurde lijn verschijnt dan ook in de test (T) zone, wat wijst op een vermoedelijke positief resultaat voor de desbetreffende geneesmiddel.

Negatief: Gekleurde strepen zijn zichtbaar in de controle (C) en test (T) zones, wat aangeeft dat de concentratie van het geneesmiddel onder de detectiegrens van de test of niet aanwezig.

Opmerking: De testlijnen (T) kan variërende intensiteit, hetzij zwakkere of sterkere kleur dan die van de controlegroep (C).  Er moet echter een indicatie van een lijn in het testgebied worden opgevat als een negatief resultaat.

Waarom Urine controle?

Voor het testen op drugsgebruik zijn van oudsher testen voor bloed, haar, speeksel en urine. Voor een makkelijke en snel uit te voeren test is een urinetest een snelle en betrouwbare test. Bij personen die in behandeling zijn is het gebruik van middelen die het gedrag beïnvloeden vaak niet gewenst. De combinatie van voorgeschreven medicijnen en het gebruik van verdovende en stimulerende middelen kan tot zeer negatieve resultaten leiden.

Kan je een drugstest beïnvloeden?

Er bestaan ideeën dat je door middel van bepaalde trucjes een stof sneller uit je lichaam kan laten verdwijnen. Dit is echter onmogelijk, drugs moet door je lever afgebroken worden en dit kan je niet versnellen. Soms proberen mensen ook om de test voor de gek te houden. Deze trucjes werken echter bijna nooit en als ze wel enig effect hebben dan zijn er manieren om dit te detecteren of uit te sluiten tijdens de test. Ze kunnen bijvoorbeeld kijken hoe verdund je urine is en kijken of waardes van bepaalde stoffen wel normaal zijn. Sommige van deze trucjes kunnen zelfs levensgevaarlijk zijn, bijvoorbeeld het drinken van extreem veel water of giftige middelen als bleek. Het enige wat echt werkt is het hebben van schone urine. Er bestaan echter ook manieren of te achterhalen of de urine vers is of niet, bijvoorbeeld door de temperatuur te meten. (bron: Jellinek)

Waar is de aantoonbaarheid van drugs van afhankelijk?

De aantoonbaarheid van drugs in het lichaam kan behoorlijk variëren. De volgende factoren spelen hierbij een rol:

•Welke drugs is er gebruikt?

•Hoeveel van de desbetreffende drug is er gebruikt?

•Welke test wordt er gebruikt?

•Wat is de fysieke gesteldheid van de persoon?

Het verschilt per drug hoe lang deze aantoonbaar is in het lichaam. Dit is ook afhankelijk van de mate van gebruik. Als een drug regelmatig en intensief gebruikt wordt kan het een stuk langer duren voordat het uit het uit lichaam verdwenen is. Ook is de fysieke gesteldheid van de persoon van invloed. Het metabolisme kan per persoon verschillen wat er voor zorgt dat een drug bij de ene sneller uit het lichaam is dan bij de ander. Het vetpercentage speelt bijvoorbeeld bij o.a. cannabis een belangrijke rol. (bron: Jellinek)

Hoe lang is drugsgebruik aantoonbaar in urine?

De detectie van gebruik van drugs in urine is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid en gebruikte soort drugs. In onderstaande tabel wordt een gemiddelde weergegeven van de meest gebruikte soorten.

Cocaïne

2-3 dagen

Heroïne

2-4 dagen

Amfetamine

2-4 dagen

XTC

1-3 dagen

LSD

2 dagen

Benzodiazepines

2 dagen

Cannabis

bij frequent gebruik 14 dagen.

Kat/Qat

3 dagen

GHB

8 uur

Aangetroffen verdacht materiaal testen in 5 stappen met grbuik van de ampultest.

Stap 5. Vergelijk de kleur met de kleurstreep op de ampul.

Stap 4. Plaats de plastic dop terug op de ampul.

Stap 3. Gebruik de spatel om een kleine hoeveelheid verdacht materiaal in de ampul te doen.

Stap 2. Houd de top van de ampul tussen duim en wijsvinger en breek de top af.

Stap 1. Verwijder de plastic dop van de ampul.

Urine Drugs Screening Cup video.